اتصالات


لوله و اتصالات سایلنت اژه اسلیپ تولید شده از مواد اولیه بسیار مرغوبی می‌باشد که خاصیت جاذب صدا را دارا هستند. همچنین به صورت بسیار حرفه‌ای نقاط خم زانوها و سه‌راه‌ها که در جریان فاضلاب در تماس هستند و در زمان تخلیه فاضلاب تولید صدا می‌کنند با افزایش ضخامت تقویت گردیده که باعث جلوگیری از انتقال صدا می‌شوند.
لوله‌ها و اتصالات به وسیله حلقه ثابت نگه دارنده اورینگ آب‌بندی طراحی گردیده‌اند که مانع از نشتی آب‌بندی می‌گردد. همچنین رنگ کالاها به رنگ آبی می‌باشد.