همکاری انحصاری با کمپانی TECE آلمان
همکاری انحصاری با کمپانی TECE آلمان در اسفندماه 1400
31 فروردین 1401

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایش، گرمایشی

ساعت بازدید : 8 الی 15
تاریخ برگزاری : 19 الی 22 مهر 1401
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن 6
غرفه A08