پروژه ها

تعدادي از پروژه هاي اجراء شده توسط  محصولات شركت فلاحتي (فلات پلاست) :

 • پروژه شركت ساختماني پارسابان واقع در رشت (2640 واحد)
 •  پروژه ناجا بالاتر از ميدان المپيك خيابان تفرشي شهرك لاله (350 واحد)
 •  پروژه 230 واحدي جشنواره
 •  پروژه تعاوني مسكن بسيج وزارتخانه ها و ادارات تهران واقع در شهران (208 واحد)
 •  پروژه وزارت علوم مجموعه مسكوني صدف(180 واحد)
 •  مجتمع مسكوني رويان 10 طبقه واقع در ميدان الغدير ( 150 واحد)
 •  شركت مهندسي مشاورين ايران پروژه ونك (150واحد)
 •  پروژه دايره المعارف اسلامي واقع در بومهن فاز4 فرديس (108 واحد)
 •  پروژه 96 واحدي تعاوني مسكن كاركنان دادگستري ( عدالت ) در يزد
 •  هتل چمران شيراز واقع درشيراز بلوار چمران (هتل چمران 30 طبقه)                
 •  پروژه رودهن واقع در خيابان امام خميني مجتمع ياس (80 واحد)
 •  پروژه 30 طبقه گلنار ( الهيه )
 •  پروژه مجتمع تجاري اداري شركت مجمع در مشهد
 •  پروژه مسجد حضرت ابوالفضل در خيابان نواب
 •  شركت آميژه ساز البرز در بزرگراه آفريقا
 •  مجتمع بزرگ تجاري آريا و نور
 •  مديريت جهاد كشاورزي شهرستان زنجان
 •  آموزش و پرورش زنجان
 •  ساختمان دادگستري شهرستان ايجرود و دندي
 •  دانشگاه زنجان
 •  مركز بهداشت شهرستان زنجان
 •  اداره آبخيز داري استان زنجان
 •  تصفيه خانه بزرگ آب شهرستان زنجان
 •  سازمان آتشنشاني شهرستان ايجرود و زنجان

 

 

پروژه هاي ساختماني برخي از شركت ها نظير :

 •  شركت آب و خاك استان زنجان
 •  شركت سخت پي يگانه فر-ابنيه سازي
 •  شركت عمران بتن-توليد بتن آماده
 •  شركت چرم مصنوعي زنجان
 •  شركت نويد ماشين- ساخت ماشين هاي قير پاش و راهسازي(ماشين آلات)
 •  شركت عايق هاي الكتريكي پارس
 •  شركت كالسيمين
 •  شركت زرين معدن آسيا
 •  شركت خالص سازان روي زنجان
 •  و صدها پروژه ساختماني ديگر در طول بيش از 10 سال فعاليت شركت فلاحتي ( فلات پلاست )

 

پروژه 230 واحدي جشنواره

 پروژه 2640 واحدي شركت پارسابان

پروژه برج گلنار الهيه 

پروژه خيابان آبشار اصفهان